میوه های قرآنی
43 بازدید
محل نشر: فصلنامه علمی - تخصصی بشارت ش16
نقش: نویسنده
سال نشر: 1392/11/15
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در این مقاله تمام میوه هایی که نامشان در قرآن یاد شده مورد بررسی قرار گرفته است.