رنگ آیتی الهی
46 بازدید
محل نشر: فصلنامه علمی - تخصصی بشارت ش4
نقش: نویسنده
سال نشر: 1387/11/23
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در این مقاله تمام رنگهایی که در قرآن از آنها یاد شده مورد بررسی قرار گرفته است.