سکوت یا سخن؟!
50 بازدید
ناشر: انتشارات موسسه فرهنگی پیوند با امام (ره)
نقش: نویسنده
شابک: 9648781524
سال نشر: 1387
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
شماره چاپ : 1
زبان : فارسی
یکی از موضوعاتی که شاید بشود گفت که در بخش‌های بسیاری از علوم اسلامی به‌ویژه در منبع اصلی این علوم یعنی کتاب خدا، قرآن کریم و سخنان گهربار ائمة هدی از جایگاه برجسته‌ای برخوردار است و مورد دقّت و بررسی قرار گرفته، موضوع سکوت و سخن یا همان آداب گفتار است که جا دارد از اَبعاد مختلف مورد توجّه قرار گیرد و جایگاه، انواع و آثار مُثبت و منفیِ هر یک به دقّت بیان شود. گرچه دربارة بعضی از موضوعاتِ علوم اسلامی که قبلاً تحقیق شده است، روزبه‌روز با پیشرفتِ انسان‌ها و افزایش آگاهی‌ها، پرده از اَسرارِ آنها برداشته شده، نکاتی دقیق‌تر و لطائفی پُربارتر به دست می‌آید، چه رسد به موضوعاتی که قبلاً دربارة آنها کار چندانی ارائه نشده. می‌توان گفت یکی از مباحث اقیانوسِ بی‌کران قرآن (که بسیار مفصَّل است و هنوز عمقش به یک متر نرسیده) موضوعِ «سکوت و سخن» است. آنچه در محضر شما خوانندة گرامی قرار دارد، مطالبی پیرامون همین موضوع است که سعی بر این بوده تا آیاتِ قرآن کریم و روایات معصومین به‌طور کامل، جمع‌آوری و دسته‌بندی شود و در بحث اخلاقی نیز نکاتی آموزنده از سخنان اهل بیت مورد بهره برداری قرار گیرد. به امید آنکه مورد قبول خداوند متعال قرار گرفته و رضایت خوانندگان را جلب نماید.