عاشورا قیامتی در دنیا
48 بازدید
ناشر: موسسه فرهنگی پیوند با امام (ره)
نقش: نویسنده
شابک: 9789648781441
سال نشر: 1388
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
شماره چاپ : 1
زبان : فارسی
واقعة عاشورا یکی از وقایع بسیار بزرگ، در تاریخ زندگی بشریّت است. عاشورا نباید در زمان یا مکانی خاصّ محدود شود؛ زیرا حرکت عاشورا در حقیقت پیامد وقایعِ قبل از خود، و مؤثر در جریاناتِ بعد از خود بوده است. جریان شهادت حضرت ابا عبدالله الحسین و تعدادی از یارانش به دست طرفداران یزید بن معاویه در روز دهم محرم‌الحرام سال 61 ق در سرزمین کربلا (عراق) اتفاق افتاد. هرگاه بخواهیم یک واقعیة تاریخی را درست تحلیل کنیم، باید تمام حوادثی که مؤثر در ایجاد آن واقعه بوده ـ هرچند چندین سال قبل از آن واقعه رخ داده باشد ـ مورد مطالعه قرار گیرد؛ زیرا حوادث تاریخی همچون حلقه‌های به هم پیوستة یک زنجیر هستند؛ و از طرفی باید تمام آثار و پیامدهای آن را نیز مورد دقت قرار داد تا قضاوتی درست صورت گیرد و همة پرسش‌های پیرامون آن واقعه به درستی پاسخ داده شود. واقعة عاشورا یکی از وقایعی است که تحلیل، قضاوت، بیان نظر و حتّی استفادة نکات اخلاقی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و عاطفی از آن، نیاز به مطالعات فراوان و بررسی دقیق تاریخ اسلام و حتّی بررسی تاریخ قبل از اسلام (دوران جاهلیت) را می‌طلبد؛ زیرا عاشورا و حرکت امام حسین ریشه در آن دوران دارد؛ چه اینکه واقعة شهادت امام حسین یک اتفاق تاریخی ـ که هیچ گونه ارتباطی به قبل، و هیچ تأثیری در آینده نداشته باشد ـ نبود. از آنجایی که هدف این نوشتار، تحلیل کامل و مُفصّل واقعة عاشورا نیست، به بیان نکات در این باره بسنده می‌شود و می‌پردازیم به بیان شباهت‌های واقعة عاشورا با قیامتی که قرار است اتّفاق افتد ـ که هدف این نوشتار را تشکیل می‌دهد ـ و در آخر استفادة چند نکته که نتیجة این شباهت‌ها خواهد بود.