روش تحقیق و مهارتهای پژوهشی
53 بازدید
محل ارائه: مدرسه علمیه امام هادی (علیه السلام)
مقطع: سطح 2
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در این جزوه مطالب مهم روش تحقیق و مختصری از مهارتهای پژوهشی بیان شده است.